Ugrás az oldal tartalmára Ferenczy György 1902-1983
Biográfia A
      művész A tanár A
      kortárs Discográfia

Elsődleges navigáció

Kocsis Zoltán

FerKocsis

Kocsis és Ferenczy ismeretsége a Zeneakadémiáról ered, de Kocsis nem volt Ferenczy tanítványa. A nagy korkülönbség ellenére egyfajta közös habitus hozta egymáshoz közel õket. Ez a habitus az igazságkeresés, a szókimondás, a kritikus szemlélet volt és széles látókörük.
Kocsis még Ferenczy életében egy nagy ajándékkal szolgált. Végighallgatta Ferenczy valamennyi lemez és rádió felvételét és rájött arra, hogy egy olyan művészettel áll szemben, amelynek értéke egyedi, nem illeszthetõ be a kor divatos zongorázási stílusába. A felvételekbõl egy dupla lemezválogatást szerkesztett. Ez becses ajéndék és elismerés volt a már visszavonult és idõs Ferenczynek, az akkor elsõ számúnak nyilvántartott fiatal magyar zongoraművésztõl. Sajnos Ferenczy nem bõvelkedett hasonló szakmai elismerésekkel életének utolsó évtizedeiben.
Ferenczy halála után, Kocsis az elõzõnél is nagyobb vállalkozásba kezdett. Ferenczy, még életében megajándékozta Kocsist publikálatlan memoár kötetének, a Pianoforténak kéziratával, valamint jelezte, hogy szívesen publikálná is azt alkalomadtán. Kocsis, Ferenczy elhunyta után nem feledkezett meg errõl és elõszobázni kezdett a kézirattal állami könyvkiadóknál. Azonban a kéziratot, nyersessége miatt visszautasították. Kocsis ekkor elhatározta, hogy vállalkozásba fog és saját költségén, saját gondozásában adja ki a kötetet. Szerkesztõt, grafikust, lektort és kiadót szerzett (Kennedy János, Jovánovics György, Réz Pál és a Hétorony Kiadó), valamint egy hangverseny körutat szervezett, amelynek bevételét a könyv kiadására fordította (pl. Zalaegerszeg és Gödöllõ). A hangverseny körút záró eseményeként és egyúttal a Pianoforte ünnepélyes megjelentetéseként egy Ferenczy emlékkoncertet szervezett a Vigadóban. Nyolc fiatal magyar zongoraművészt kért fel vendégszereplésre és természetesen õ maga is fellépett. Az alkalomra egy Ferenczy kislemezt is szerkesztett, amelyet mellékeltek a könyvhöz.
Kocsis sohasem kérkedett a fenti kezdeményezésével. Pedig az korunkban páratlannak mondható. Liszt Ferenc óta talán nem volt olyan magyar zongoraművész, aki művészetének erejére támaszkodva, a művészet mecénásaként is fellépett. Kocsis felismerte, hogy nemcsak Ferenczy emlékezetét örökíti meg a Pianoforte kiadásával, hanem egy jelentõs kortörténeti dokumentumot is megment az utókor számára, hiszen Ferenczy élõ tanuja volt a század elsõ fele nagy művészi virágzásának. Kocsis e fiatalkori kezdeményezése, univerzális tehetsége, érzékenysége az értékekre már elõrevetítette azt, hogy az õ életműve messze túlnõ azon, hogy csupán neves zongoraművészként tartsa majd számon az utókor. Szomorú felhangja e nagyszerű történetnek az, hogy a könyv kiadója visszaélt Kocsis üzleti tájékozatlanságával és nem abban a minõségben állította elõ a könyvet, ahogyan az a körülmények ismeretében elvárható lett volna (a kiadó rövidesen meg is szünt). Kocsis, a minõség megszállottja, ezért sajnos nem élhette meg a kezdeményezését felhõtlen siker történetként.


Ferenczy tisztelte Kocsis művészetét, fiatalos, jó értelemben semmit sem tisztelõ lendületét, mindez valahol saját fiatalságára emlékeztette. És viszont, Kocsis értékén tudta kezelni Ferenczy művészetét és megértette, hogy egy nagy generáció talán utolsó képviselõjével találkozott Ferenczy személyében, úgy is, mint művésszel és úgy is, mint emberrel. Értékelte Ferenczy ars poéticáját, visszaemlékezéseit, humorát, fiatalosságát. Egy régi és az új generáció e két jelentõs személyiségének kései találkozása szerencsés adománya volt az életnek.
Ferenczy sokat tett tanítványáért Cziffra Györgyért és sok emberi és művészi muníciót nyújtott neki. Különös fintora a sorsnak, hogy valahol mindezt nem Cziffrától kapta vissza, hanem Kocsis Zoltántól.


Kocsis Zoltán: Ferenczy György 1., 2. (Vigília, 1984, 49, 3).

Kocsis Zoltán: Utószó (Pianoforte)

Ferenczi Miklós: A zsenialitás nemessége (Papageno, 2021 november)

fotóVIGADO

In memoriam Ferenczy György, 1989. május 5.

ZALA

Zalaegerszeg, 1988. április 21.

gödöllõ

Gödöllõ, 1988. április 10.

mferenczi@f-m.fm

English

Tárhely szolgáltató